НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БРУС Світлана Іванівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори: тенденції та проблеми розвитку

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:62-75https://doi.org/10.15407/eip2018.02.062


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядаються фінансово-економічні та соціальні складові, на які впливатиме запровадження третього рівня системи пенсійного забезпечення. На фінансування покриття дефіциту ПФУ у 2018 р. з Державного бюджету України було заплановано 139,6 млрд грн, або 40% від загального обсягу коштів у Пенсійному фонді України. Для недержавних пенсійних фондів (НПФ) характерна політика формування портфеля з інвестиційних інструментів найнижчого ступеня ризику, але основна умова інвестування – отримання доходу, який би не тільки забезпечив приріст пенсійних активів, а й забезпечив захист коштів від інфляційних ризиків.
Проаналізовано основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів за період з 2008 по 2016 рр. Зауважується, що основними активами для інвестування пенсійних фондів в Україні є депозити, облігації вітчизняних підприємств та державні боргові інструменти. Частка прибутку від інвестування в акти-вах НПФ за останні роки зменшилася і дохідність інвестицій знизилася. На причини падіння прибутковості інвестицій НПФ вплинули: переоцінка власних активів, зміна лістингових правил торгівлі акціями підприємств, втрата НПФ депозитів у неплатоспроможних банках. В Україні немає інструментів, які б могли гарантувати адекватний прибуток за високого рівня надійності. На ринку якісні корпоративні цінні папери відсутні, а рівень доходності депозитів в основному був нижчим за рівень інфляції.
Виділено тенденції, що впливають на формування та диверсифікацію портфеля цінних паперів пенсійними фондами. Обґрунтовано заходи, які матимуть стимулюючий ефект для розвитку третього рівня системи пенсійного забезпечення громадян та диверсифікації інвестиційного портфеля НПФ.
Доведено, що в основу впровадження другого рівня пенсійного страхування стати має бути покладено реформування фінансової системи та фондового ринку. Без повноцінної системи пруденційного нагляду та регулювання діяльності НПФ та їх адміністраторів упровадження другого рівня пенсійної реформи не має сенсу. Важливі фактори для проведення реформи пенсійної системи – чітка орієнтованість владних органів на макрофінансову стабільність, підтримку роботи ефективної та стабільної банківської системи і розвитку страхового бізнесу.

Ключові слова: система пенсійного забезпечення, недержавні пенсійні фонди, пенсійні активи, пенсійні внески, інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів, інституційні інвестори, портфель цінних паперів


Стаття українською мовою (cтор. 62 - 75) ЗавантажитиЗавантажень : 338

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼