НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БУБЛИК Євген Олександрович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Структурно-функціональна деформація фінансового сектора в економіці України

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:48-61https://doi.org/10.15407/eip2018.02.048


АНОТАЦІЯ ▼

Розвинений фінансовий сектор може відігравати вагому роль у підтримці економічного розвитку країни. З огляду на це для виявлення вузьких місць і можливостей з підвищення ефективності фінансового сектора у виконанні соціально-економічної та інноваційної функцій актуальним є питання оцінки поточної ролі фінансового сектора у підтримці економічного розвитку.
Відповідно до цього у статті простежено зміну ролі фінансового сектора у підтримці економічного розвитку України в 2003–2017 рр. Дослідження ґрунтується на аналізі таких параметрів, як фінансова глибина сегментів фінансового ринку, інтенсивність залучення капіталу і перерозподілу заощаджень через фінансовий сектор.
Зроблено висновки щодо характеристик поточного стану фінансового сектора України та його впливу на алокацію фінансових ресурсів у реальному секторі економіки. Відзначено, що основним сегментом фінансового сектора України продовжує залишатися банківський сегмент, у активах якого переважає частка держави. При цьому відносні розміри інших важливих сегментів фінансового сектора України, таких як страховий, фондовий, сегмент небанківських депозитних і кредитних інститутів, залишається незначним. Однак і в банківському сегменті такі параметри, що відображають характеристики ролі фінансового сектора, як інтенсивність залучення капіталу, монетизація економіки і фінансова глибина, після початку кризи тривалий час знижуються.
На основі аналізу параметра кредитного навантаження на економіку і його порівняння з довгостроковою лінією тренду розраховано показник Credit-to GDP Gap, поточний стан якого відображає значну недокредитованість економіки України. З його допомогою надано кількісну оцінку впливу кредитного ринку України на забезпечення економічного зростання у зазначені 2003–2017 рр. і зроблено висновок про необхідність посилення заходів кредитного стимулювання економічного зростання.

Ключові слова: фінансовий сектор, фінансова глибина, кредит, грошова маса, банківський сектор, небанківські фінансові інститути, кредитний ринок, Credit-to-GDP


Стаття українською мовою (cтор. 48 - 61) ЗавантажитиЗавантажень : 357

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼