НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Фактори економічного зростання в Україні в 2016–2018 рр.

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:29-47https://doi.org/10.15407/eip2018.02.029


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто основні фактори економічного зростання в економіці України, починаючи з макроструктурних зсувів у доходах інституційних секторів економіки, які мали наслідком започаткування відновлення рівня валового заощадження та валового нагромадження основного капіталу, що дозволило підвищити потенціал пропозиції. Проаналізовано вплив поточної активізації інвестиційного та споживчого попиту, а також зовнішнього попиту на динаміку ВВП, причини посилення імпортної складової на українському ринку. З'ясовано, що попри покращення фінансових результатів діяльності підприємств, валове заощадження сектора нефінансових корпорацій капіталізується недостатньо через структурні перекоси в розподілі доходів у розрізі видів економічної діяльності із концентрацією фінансових ресурсів у добувній промисловості. А частка чистих прибутків виробників інвестиційних та споживчих ресурсів залишається невеликою, що зменшує їх інвестиційний потенціал та платоспроможність. Ресурсна база банківської системи у свою чергу слабо поповнюється заощадженнями населення, оскільки переважна частка населення загалом не має грошових заощаджень, а більш заможні верстви повільно повертають свої заощадження в банки. Доведено, що неприборкана інфляція блокує досягнення макроекономічної стабілізації, а брак кредитування не дозволяє вітчизняним виробникам адекватно реагувати на зростаючий споживчий та інвестиційний попит. Акцентовано увагу на тому, що активізувавши споживче кредитування, банківська система створила асиметрію між фінансовою підтримкою споживчого попиту та слабкою кредитною підтримкою вітчизняних виробників споживчих товарів, що віддзеркалюється у нарощенні імпорту навіть по групі продовольчих товарів, де українські виробники мають усі можливості тримати свою частку ринку за умови їх кредитної підтримки. Звідси найбільш песимістичні очікування залишаються щодо потенціалу вітчизняних виробників у частині імпортозаміщення та нарощення несировинного експорту. Більш того, беручи до уваги розбіжність між потребами підприємств у отриманні кредитів та відсутність мотивації банківської системи до відкриття кредитних "вікон", очікується подальша втрата часток вітчизняних виробників як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, оскільки в Україні відсутні інструменти їх підтримки, а банківська система дає ресурс споживачам та імпортерам споживчих товарів.

Ключові слова: економічне зростання, валове заощадження, валове нагромадження основного капіталу, валовий наявний дохід, інституційні сектори економіки, капітальні інвестиції, капіталізація валового заощадження, фінансові результати діяльності підприємств, кредиту


Стаття українською мовою (cтор. 29 - 47) ЗавантажитиЗавантажень : 587

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼