НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/1

Методи і моделі прогнозування


СОЗАНСЬКИЙ Л. Й.1

1ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України»

Моделі оптимізації структури промислового виробництва в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:79-97https://doi.org/10.15407/eip2018.01.079


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 79 - 97) ЗавантажитиЗавантажень : 287

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Таблиця "витрати-випуск" України в основних цінах. 2015 рік. иїв: Держстат України, 2017. 101 с. URL: www.ukrstat.gov.ua
2. Національні рахунки. / офіц. сайт Центрального статистичного управління статистики Польщі. 2017. URL: www.stat.gov.pl
3. Зайняте населення за видами економічної діяльності та регіонами / офіц.сайт Державної служби статистики України. 2017. URL: www.ukrstat.gov.ua
4. Офіційний сайт Центрального статистичного управління Польщі. URL: stat.gov.pl
5. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь / за ред. В. М. Гейця та Т. О. Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2016. 184 с.
6. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток / за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ, 2015. 304 с.
7. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості / а заг. ред. В. П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки промисловості. онецьк, 2014. 200 с.
8. Національна модель неоіндустріального розвитку України / за заг. ред. В.П. Вишневського та Л.О. Збаразської ; Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2016. 518 с. URL: iep.com.ua/Vishnevskiy_Zbarazska_ Zanizdra_ Chekina_2016.pdf
9. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку / Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. URL: iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95
10. Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2013. 536 с.
11. Іщук С. О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств. Економіка і прогнозування. 2009. № 3. С. 134–143.
12. Національні рахунки. Річні національні рахунки. Агрегати національних рахунків за галузями / офіц. сайт статистики Євростату. 2017. URL: http:www.ec.europa.eu