НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/1

Методи і моделі прогнозування


СОЗАНСЬКИЙ Л. Й.1

1ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України»

Моделі оптимізації структури промислового виробництва в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:79-97https://doi.org/10.15407/eip2018.01.079


АНОТАЦІЯ ▼

Проведено порівняльний аналіз значень показника частки валової доданої вартості у випуску промисловості України і держав – членів ЄС. З урахуванням оцінки результатів трансформації польської промисловості обґрунтовано ключові критерії та шляхи оптимізації промислового сектора національної економіки у напрямі його переходу від сировинного типу до інноваційного. За допомогою розроблених економіко-математичних моделей побудовано оптимізовані структури випуску ВДВ промисловості України (у розрізі видів промислової діяльності та переробних виробництв) за критеріями підвищення рівня ефективності й технологічності.

Ключові слова: промисловість, валова додана вартість, випуск, ефективність, структура, оптимізація


Стаття українською мовою (cтор. 79 - 97) ЗавантажитиЗавантажень : 324

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼