НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/1

Методи і моделі прогнозування


СКРИПНИЧЕНКО Марія Іллівна1, ЯЦЕНКО Ганна Юріївна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:58-78https://doi.org/10.15407/eip2018.01.058


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 58 - 78) ЗавантажитиЗавантажень : 360

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Statistical Methods for Potential Output Estimation and Cycle Extraction. Working Papers and Studies. European Communities. 2003. URL: ec.europa.eu/eurostat/docu¬ments/3888793/5815765/KS-AN-03-015-EN.PDF/19128aef-fe5c-47ea-b7a1-c1f6a412258e
2. Ніколайчук С.А., Марійко Є.Б. Оцінка рівноважних та циклічних компонент макроекономічних показників за допомогою фільтра Кальмана. Вісник НБУ. 2007. № 5. С. 58–64.
3. Kloudova D., Malecek P., Janicko M. Potential output and output gap in Russia. Шевченківська весна: Економіка: матер. міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ: ДП "Прінт-Сервіс", 2013. Вип. XI. С. 85–88.
4. Razzak W.A., Dennis R. The output gap using the Hodrick-Prescott filter with a non-constant smoothing parameter: an application to New Zealand. Working Paper. Reserve Bank of New Zealand. 1999. URL: www.researchgate.net
5. Konuki T. Estimating Potential Output and the Output Gap in Slovakia. IMF Working Paper. 2008. doi: doi.org/10.5089/9781451871333.001
6. Roeger W., Ongena H. The Commission Services' Cyclical Adjustment Method. URL: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2109634
7. Федоренко І.К., Ніколайчук С.А. Вимірювання ВВП гепу та його зв'язок з інфляцією. Теоретичні та практичні питання економіки: зб. наук. праць. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. Вип. 7. 2005. С. 63–74.
8. Білан Ю., Газда Я., Годжішевський Б. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 331–339. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_3_43
9. Шумська С.С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів. Економіка і прогнозування. 2017. № 3. С. 7–30. doi: doi.org/10.15407/eip2017.03.007
10. Ніколайчук С.,Шоломицький Ю. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні. Вісник НБУ. 2015. № 233. С. 58–69. URL: bank.gov.ua/doccatalog/document?id=22209423
11. Micallef B. A multivariate filter to estimate potential output and NAIRU for the Maltese economy. International Journal of Economics and Finance. 2016. Vol. 8. № 5. doi: doi.org/10.5539/ijef.v8n5p13
12. Інфляційний звіт Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52932
13. Андрианов Д.Л., Шульц Д.Н., Ощепков И.А. Динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия России. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2(38). С. 18–25.
14. Potential Output in DSGE Models. European Central Bank Working Paper Series. 2011. № 1351. URL: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1351.pdf?2cfcf06dca35069984374de500a48a11
15. Cepremap M.J., Kumhof M., Kamenik O., Laxton D. Measures of Potential Output from an Estimated DSGE Model of the United States. URL: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1351.pdf?2cfcf06dca35069984374de500a48a11
16. Herber P., Nemec D. Estimating Output Gap in the Czech Republic: DSGE Approach. URL: is.muni.cz/repo/846858/paper_mme09_final.pdf
17. Mazzi J.L., Mitchell J., Moauro F. Structural vector autoregressive (SVAR) based estimates of the euro area output gap: theoretical considerations and empirical evidence. Eurostat. 2016. URL: ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/7572112/KS-TC-16-009-EN-N.pdf/f926577f-fdd0-4ed0-86d6-83c94d2b6135
18. Contreras G., Garcia P. Estimating Gaps and Trends for the Chilean Economy. Banco Central de Chile, Documento de Trabajo 165. URL: www.bcentral.cl/estudios/banca-central/pdf/v6/523_554contreras_garcia.pdf
19. Pina A.M. Estimating Output Gaps for the Portuguese Economy: The ProductionFunctionApproach. DGEP, Ministere des Finances. 2002. URL: www.amenezes.uac.pt/macroeconomiaI/papers/w-paper28.pdf
20. Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку. Київ: Фенікс, 2004. 256 с.
21. Grech A.G. Investigating potential output using the Hodrick-Prescott filter: An Application for Malta. Central Bank of Malta Working Paper. 2014. № 2. P. 33.
22. Скрипниченко М.І., Кузубов М.В., Яценко Г.Ю. Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 7 (182). С. 57–65.
23. Яценко Г.Ю. Методи і моделі виявлення загрозливих економічних дисбалансів. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2015. С. 67–74.
24. Споживчі настрої в Україні, грудень 2016: індекс склав 57,1. URL: www.gfk.com/uk-ua/rishennja/press-release/cci-dec-2016/
25. Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем заробітної плати. URL: azov.press/ukr/ukraina-posida-ostann-misce-v-vropi-za-rivnem-zarobitnoi-plati
26. Як розірвати порочне коло низьких заробітних плат. URL: dt.ua/macrolevel/yak-rozirvati-porochne-kolo-nizkih-zarobitnih-plat-_.html