НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/1

Методи і моделі прогнозування


СКРИПНИЧЕНКО Марія Іллівна1, ЯЦЕНКО Ганна Юріївна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:58-78https://doi.org/10.15407/eip2018.01.058


АНОТАЦІЯ ▼

На основі сучасних підходів побудови виробничої функції здійснено оцінку розриву ВВП (GDP gap) для української економіки (розрив між фактичним реальним та потенційним ВВП) за період з 2000 р. по 2017 р., а також визначено поточну та прогнозну динаміку факторів, що істотно впливають на величину ВВП України. За результатами декомпозиції розриву ВВП на складові виявлено найвпливовіші чинники формування тренду економічного зростання в Україні. Запропоновано модельний інструментарій для оцінки розриву ВВП за структурою розширеної виробничої функції з п'ятьма інтегральними показниками як пояснювальними факторами ресурсного забезпечення (виробничого, людського, науково-технологічного, фінансового, зовнішньоекономічного).
Проведено інструментальний аналіз скорочення розриву ВВП, зокрема: через зменшення безробіття, збільшення обсягів валового нагромадження основного капіталу, подолання значних диспропорцій у рівнях реальної заробітної плати та реальної продуктивності праці тощо.

Ключові слова: розрив ВВП, реальний та потенційний ВВП, модельний інструментарій, виробнича функція з постійною еластичністю заміщення, виробнича функція Кобба – Дугласа, розширена виробнича функція, рівень зайнятості, використання виробничих потужностей


Стаття українською мовою (cтор. 58 - 78) ЗавантажитиЗавантажень : 308

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼