НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЮРИК Ярина Іванівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Зайнятість у транспортному господарстві України: масштаби, якісні параметри та структурно-динамічні характеристики

Ekon. prognozuvannâ 2017; 4:93-108https://doi.org/10.15407/eip2017.04.093


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 93 - 108) ЗавантажитиЗавантажень : 338

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року". URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-р
2. Компанієць В.В. Стратегія людського розвитку та зміни у підготовці кадрів залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2010. № 31. С. 203–211.
3. Лифарь В.В. Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу транспортної галузі регіону. Економіка і регіон. 2014. № 3. С. 52–56.
4. Плєтникова І.Л. Удосконалення методики оцінки кадрового потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. № 4, т. 2. С. 52–56.
5. Семеняк М.М. Інтелектуальна складова кадрового забезпечення залізничного транспорту України. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 2. С. 273–276.
6. Семеняк М. М. Кадрове забезпечення Укрзалізниці в умовах реформування залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 41. С. 125–130.
7. Токмакова І.В. Мотивація трудової поведінки працівників підприємств залізнич-ного транспорту в умовах реформування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 44. С. 286–298.
8. Тютюник О.В. Використання фінансових методів стимулювання працівників залізничного транспорту в умовах реформування галузі. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. 2012. № 21–22 (2). С. 74–78.
9. Адамов В. Е. Факторный индексный анализ (Методология и проблемы). Москва: Статистика, 1977. 200 c.
10. Капелюшников Р.И.Структура российской рабочей силы: особенности и динамика. Вопросы экономики. 2006. № 10. С. 19–40.
11. Шестаков М.А. Структурные изменения в экономике и их влияние на занятость молодёжи. Вестник научно-исследовательского института труда и социального страхования. 2010. № 2–3 (3–4). С. 106–115.
12. Юрик Я.І., Кузьменко Г.Г. Побудова скорингової моделі для оцінки ризикових подій на ринку праці. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 107–118. doi: https://doi.org/10.15407/eip2016.03.107