НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні


БАЖАЛ Юрій Миколайович1

1Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:124-139https://doi.org/10.15407/eip2017.03.124


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 124 - 139) ЗавантажитиЗавантажень : 336

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Механізми фінансування дослідницько-інноваційної діяльності університетів у США. Вісник Київського національного університету тех-нологій та дизайну: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. 2015. Спец. вип.: Серія "Економічні науки". C. 5-20.
2. Berman, E.P. Creating the market university: How academic science become an economic engine. Princeton: Princeton University Press, 2012. doi: doi.org/10.1515/9781400840472
3. Романовський О.О. Феномен підприємництва в університетах світу. Вінниця: Нова книга, 2012.
4. Каленюк І.С., Куклін О.В. Розвиток вищої освіти та економіка знань. Київ: Знання, 2012.
5. Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава – університети університет – промисловість". Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 7–88. doi: doi.org/10.15407/eip2015.01.076
6. Slaughter S., Rhoades G. Academic Capitalism and the New Economy. Markets, State and Higher Education. U.S.A.: The Johns Hopkins University Press, 2009.
7. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Київ: КНЕУ, 2014.
8. Тульчинська С.О. Роль дослідницьких університетів в умовах формування економіки знань. Сталий розвиток економіки. 2011. № 5. С. 28–31.
9. Закон України "Про вищу освіту". Вища освіта. 10 вересня 2014. URL: vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
10. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Відомості Верховної Ради. 2016. № 3. Cт. 25. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19
11. Положення про дослідницький університет. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 163 від 17.02.2010 року. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-п
12. Проект постанови КМ України "Про затвердження "Положення про дослідницький університет", для громадського обговорення / Міністерство освіти і науки України. 2016. URL: mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html
13. Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдо-вы, России и Украины. Научно-практическое издание. Київ: ООО "Т. А. Т. ГРУП", 2011.
14. Etzkowitz H. and Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relation. Research Policy. 2000. № 29. Р. 109–123. doi: doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4
15. Cottom, T.M., Darity, Jr. W.A. (Eds.). For-Profit Universities: The Shifting Landscape of Marketized Higher Education. Palgrave Macmillan, 2017. doi: doi.org/10.1007/978-3-319-47187-7
16. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Geneva, 2016.
17. UNESCO Science Report: Towards 2030. UNESCO, 2015. URL : en.unesco.org/unesco_science_report
18. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolu-tion. Global Challenge Insight Report of World Economic Forum. Geneva, 2016. URL: www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
19. IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. URL: ireg-observatory.org/en/
20. Центр міжнародних проектів "Євроосвіта". URL: www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4749
21. Центр міжнародних проектів "Євроосвіта". URL: www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095
22. Закон України "Про науковий парк "Київська політехніка". Відомості Верховної Ради України. 2007. № 10.Cт. 86.
23. Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" за 2015 рік. Київ, 2016.
24. Mowery D.C., Nelson R.R., Sampat B.N., Ziedonis A.A. Ivory Tower and Industrial Innovation: Uni-versity-Industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act in the United States. Stanford (California): An Imprint of Stanford University Press, 2004.