НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Економіка сільського господарства


МАРТИШЕВ П. А.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Вплив сучасних інструментів агропродовольчої політики на ціни в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:111-123https://doi.org/10.15407/eip2017.03.111


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 111 - 123) ЗавантажитиЗавантажень : 329

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Що новий бюджет готує для аграріїв. URL: uteka.ua/ua/publication/CHto-novyj-byudzhet-gotovit-dlya-agrariev
2. Kulyk I., Herzfeld T., Nivievskyi O. Comparative assessment of Ukrainian grain export policies. Agriculture Policy Report, German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue, 2014. URL: apd-ukraine.de/images/APD_APR_01-20134_Getreidehandelspolitik_eng.pdf
3. ПДВ повертається: як вплинули податкові зміни на ринок зерна? Агравері. 2016. URL: agravery.com/uk/posts/show/pdv-povertaetsa-ak-vplinuli-podatkovi-zmini-na-rinok-zerna
4. Лупенко Ю.О., Тулуш Л.Д. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1.
5. Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних куль-тур". від 10.09.1999 р. № 1033-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 44. С. 389.
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
7. Вплив створення зони вільної торгівлі з ЄС на економіку України. Київ: Міжнародний центр аналітичних досліджень, 2013.
8. Капшук С. Экспорт "жиреет" на глазах. Латифундист. 2016. URL: latifundist.com/blog/read/1641-eksport-zhireet-na-glazah
9. Фон Крамон-Таубадель Ш., Дем'яненко С., Кун А. Сільське господарство України: криза та відновлення. Київ: Гарант-Сервіс, 2004. 207 с.
10. Найрентабельнішим залишається вирощування соняшнику. Пояснювальна записка прес-служби Мінагрополітики від 10.05.2017. URL: www.minagro.gov.ua/uk/node/23881
11. Штрубенхофф Х.В., Ліссітса А., Лапа В. Оцінка впливу скасування експортного мита на насіння соняшнику на економіку України. Київ: Український клуб аграрного бізнесу, 2010. 37 с.
12. Продан И. Рынок подсолнечника 2016/2017, или маслом каши не испортишь. Латифундист. 2016. URL: agroportal.ua/ru/views/blogs/rynok-podsolnechnika-20162017-ili-maslom-kashi-ne-isportish---/
13. Меморандум Мінагрополітики із експортерами зерна – картельна змова – точка зору. Агро-політ. 2016. URL: agropolit.com/news/1742-memorandum-minagropolitiki-iz-eksporterami-zerna--kartelna-zmova--tochka-zoru
14. Цибок В. О. Бюджетна підтримка розвитку АПК з використанням механізму здешевлення кредитів. Наукові праці НДФІ. 2005. № 3 (32). С. 64–70.
15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" від 29 квітня 2015 р. № 300. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF
16. Давиденко В.М. Рівномірність розподілу земельних угідь у вітчизняній і європейській сільськогосподарській практиці. Young Scientist. 2016. № 4. URL: molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/14.pdf
17. Кернасюк Ю.В. Розміри аграрного виробництва в Україні. Агробізнес сьогодні. Травень 2016. № 10 (329). URL: www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/5450-rozmiry-agrarnogo-vyrobnytstva-v-ukraiini.html
18. Ведение аграрного бизнеса в Украине 2016 / Український клуб аграрного бізнесу. URL: ucab.ua/files/Survey/Doing/Doing2016_rus_web.pdf