НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Економіка сільського господарства


КИРИЗЮК Сергій Вікторович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Включеність малих агровиробників у систему державної підтримки

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:97-110https://doi.org/10.15407/eip2017.03.097


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 97 - 110) ЗавантажитиЗавантажень : 278

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Світові моделі підтримки сільського господарства. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html
2. Мінагрополітики впроваджує європейський досвід підтримки дрібних аграріїв – Володи-мир Лапа. URL: http://a7d.com.ua/novini/19927-mnagropoltiki-zaprovadzhuye-yevropeyskiy-dosvd-pdtrimki-drbnih-agraryiv-volodimir-lapa.html
3. The Common Agricultural Policy – A story to be continued. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. 20 p.
4. Davidova S., Gorton M., Fredriksson L. Semi-subsistence farming in Europe: Concepts and key issues. European Network for rural development, 2010. 98 р.
5. Economic prospects for semi-subsistence farm households in EU New Member States: Edited by Alison Burrell. JRC. IPTS. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 327 p.
6. Semi-subsistence farming: value and directions of development. European Parliament's Commit-tee on Agriculture and Rural Development, 2013. 119 p.
7. Зінчук Т., Куцмус Н. Соціальний захист сільського населення в країнах Центральної та Східної Європи – членах Європейського Союзу. Економіка АПК. 2006. №3. С. 102–109.
8. Alexandri C. The role of small farms in Romanian rural areas. Agricultural Economics and Rural Development, New Series. 2014. Year XI, no. 1. P. 3–14.
9. National Rural Development Programme 2007–2013. Fifth version. June 2010. Government of Romania. 832 p.
10. Киризюк С. Оцінка перспектив інституалізації особистих селянських господарств. Еконо-міка та суспільство. 2016. № 5. С. 341–347.
11. Ще дві молочні сімейні ферми відкрили на Дрогобиччині. URL: https://zaxid.net/shhe_dvi_molochni_simeyni_fermi_vidkrili_na_drogobichchini_n1408271
12. Sub-urban food production in a Swiss agglomeration: case study report. RURAGRI, 2015. 54 p.