НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ВЕНГЕР Віталій Васильович1, ОСИПОВ Володимир Миколайович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Внутрішній ринок як фактор розвитку металургійної галузі України

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:69-84https://doi.org/10.15407/eip2017.03.069


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 69 - 84) ЗавантажитиЗавантажень : 327

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Осташко Т.О., Лір В.Е., Венгер В.В., Олефір В.К., Биконя О.С. Зміна традиційних позицій українського експорту. Економіка і прогнозування. 2017. № 2. С. 57–74.
2. Большаков В.І., Тубольцев Л.Г. Чорна металургія і національна безпека України. Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 48–58.
3. Власюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 3. С. 91–103.
4. Кулик І.М. Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 116–121.
5. Кулицький С. Проблеми розвитку українського гірничо-металургійного комплексу на су-часному етапі. Україна: події, факти, коментарі. 2015. № 14. URL: nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr14.pdf
6. Оболенська Т., Довгань Д. Україна на світовому ринку чорних металів. Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". 2015. Вип. 36, част. 3. C. 169–176.
7. Кирій В.В., Чічкань О.В. Засади формування фінансово-промислових груп в Україні. Інноваційна економіка. 2012. № 2. С. 269–272.
8. Венгер В.В., Точилін В.О. Особливості взаємодії держави та бізнесу у сфері гірничо-металургійного комплексу України: від підтримки до партнерства. Економіка і прогнозування. 2010. № 2. С. 114–128.
9. Закон України „Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" від 17.07.1999 р. № 934-XIV (втратив чинність). URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=934-14
10. Таблиця "витрати–випуск" за 2014 р. / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
11. Steel – The Permanent Material in The Circular Economy / WorldSteel Association. URL: www.worldsteel.org
12. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. Київ, 2013. 292 с.
13. 65% металлофонда Украины занимает полностью изношенный металл / Втормет. URL: vtormet.dp.ua
14. Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2016. 388 с.