НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


СЕРЕБРЕННІКОВ Богдан Сергійович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Цінова політика та ринкова влада електроенергетичних компаній України

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:56-68https://doi.org/10.15407/eip2017.03.056


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 56 - 68) ЗавантажитиЗавантажень : 245

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions "Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy". Brussels: European Commission, 2010. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0639
2. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions "Delivering a New Deal for Energy Consumers". Brussels: European Commission, 2015. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf
3. Cooke D. Empowering customer choice in electricity markets. Paris: IEA, 2011. doi: https://doi.org/10.1787/5kg3n27x4v41-en
4. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. 642 с.
5. Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція / НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2014. 212 с.
6. Серебренніков Б.С. Трансформація ринку електроенергії України в умовах європейської інтеграції. Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України. Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2017. С. 63–68. URL: http://fitu.kubg.edu.ua/images/phocagallery/K_F_E/Konferencia/Zbirnuk_yevrointehratsiini-ta-hlobalni-aspekty-ekonomichnoho-rozvytku-ukrainy.pdf
7. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. Москва: ИНФРА-М, 1997. 698 с.
8. Правила оптового ринку електричної енергії України. Київ: ДП "Енергоринок", 2016. URL:http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2543
9. Звіт НКРЕКП за 2014 р. Київ: НКРЕКП, 2015. URL: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_ 2014.pdf
10. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Київ: Міненерговугілля України, 2006. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
11. Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. Київ: Міненерговугілля України, 2012. URL:http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
12. Інформація щодо ознак монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку електричної енергії, яка купується ДП "Енергоринок" з метою здійснення діяльності з оптового постачання електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України. Київ: АМК України, 2015. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=120029&schema=main