НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЗУБИК С. П.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:31-50https://doi.org/10.15407/eip2017.03.031


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 31 - 50) ЗавантажитиЗавантажень : 273

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/Averting-the-old-age-crisis-policies-to-protect-the-old-and-promote-growth
2. Holzmann R., Hinz R. Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. doi: https://doi.org/10.1596/0-8213-6040-X
3. Указ Президента України \"Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні\" від 1З квітня 1998 року N 291/98. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/291/98
4. Закон України \"Про загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування\" від 9 липня 2003 року № 1058-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
5. Закон України \"Про недержавне пенсійне забезпечення\" від 9 липня 2003 року № 1057-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
6. Зіт про роботу Пенсійного фонду України у 2015 році. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=243697
7. Закон України \"Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи\" від 8 липня 2011 року № 3668-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17
8. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
9. Директива 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд над ними. URL: https://nfp.gov.ua/files/docs/EU/Директива%202003_41.pdf
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
11. Самаєва Ю. Сату Кахконен: \"Це сором, якщо надані нами кошти не будуть освоєні\". Дзеркало тижня. Україна. 2017. 8 квітня. № 13..
12. Додаток 1. Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику до спільного листа Президента України, Прем\'єр-міністра України, Голови Національного банку України та Міністра фінансів України, адресованого Крістін Лагард, Директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду, від 2 березня 2017. URL: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Меморандум%20МВФ_Київ,%202%20березня%202017.pdf
13. Інформація про стан і розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення України. Офіц. сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-npz.html
14. Розкриття інформації недержавними пенсійними фондами. Офіц. сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://npf.nfp.gov.ua/
15. Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду [Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України]. Офіц. сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=16911484
16. Даниленко А.І., Зимовець В.В., Шелудько Н.М. Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки. Економіка і прогнозування. 2015. № 4. С. 7–28.
17. Зимовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво. Київ: КНЕУ, 2005. С. 288.
18. Vittas D., Scully M. Overview of contractual savings institutions. Policy, Research, and External Affairs working papers. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/720261468739279003/pdf/multi-page.pdf
19. Report on financial structures. European Central Bank, 2016. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201610.en.pdf
20. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2015. 543 c.
21. Яценко В. Уроки Enron – фінансові та пенсійні. Дзеркало тижня. 2002. 16 лютого. № 6 (381).
22. Новак І. Соціальний пакет: особливості формування та управління. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 1. С. 115–120.
23. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
24. Закон України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування\" від 08.07.2010 № 2464-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
25. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1170. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1170-2010-n