НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/2

Економіка сільського господарства


ШУБРАВСЬКА Олена Василівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Органічне сільське господарство в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2017; 2:116-128https://doi.org/10.15407/eip2017.02.116


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 116 - 128) ЗавантажитиЗавантажень : 321

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Council Regulation (EC) № 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) № 2092/91. URL: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF
2. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Проект "Аграрна політика для людського розвитку". Київ, 2004. 22 с. URL: www.undp.org.ua/agro/pub/ua/P2004_01_051_04.pdf
3. Милованов Є.В. Органічна продукція: зростаючий ринок. Науковий вісник Нацiонального аграрного унiверситету. 2005. Вип. 82. С. 23–28.
4. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку. Київ: ТОВ "Діа", 2015. 248 с.
5. Шубравська О.В. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні. Економіка України. 2008. № 1. С. 53–61.
6. Новая философия: как превратить органику в выгодный бизнес. URL: agroportal.ua/ publishing/lichnyi-vzglyad/nova-filosofiya-kak-prevratit-organiku-v-vygodnyi-biznes/
7. Media archive 2017. URL: www.fibl.org/en/media/media-archive/media-archive17.html
8. Facts and figures on organic agriculture in the European Union. URL: ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/pages/014_en.pdf
9. Украинская органика в тренде: экспорт вырос в 2,5 раза. URL: agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ukrainskaya-organika-v-trende-eksport-vyros-v-25-raza/
10. Лановенко В. Органическое направление: чего ждать в 2017 году. URL: agroportal.ua/views/blogs/organicheskoe-napravlenie-chego-zhdat-v-2017-godu/
11. Органік в Україні. URL: organic.com.ua/
12. Крупнейшие производители органической продукции в Украине. URL: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zaymc97oG6MJ:https://delo.ua/business/krupnejshie-proizvoditeli-organicheskoj-produkcii-v-ukraine-327300/+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
13. Lernoud J. and Willer Н. Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBL-IFOAM survey on organic agriculture worldwide 2015. Part 2: Crop data / Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Frick, Switzerland, 2015. 72 р.
14. Lernoud J. and Willer Н. Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBL survey on organic agriculture worldwide 2016. Part 2: Crop data / Research Institute of Organic Agriculture (FIBL). Frick, Switzerland, 2016. 79 р.
15. Organic Agriculture in Ukraine: An Opportunity to Green the Economy. URL: web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/_oaukrainefs-june16e_opt.pdf
16. Постанова КМУ від 19 вересня 2007 р. № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року". URL: www.minagro.gov.ua/apk?nid=2976
17. Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Перспективи модернізації аграрного сектору України. Економіка України. 2013. № 8. С. 73.
18. Милованов Евгений. Будущий закон – очередной шаг к полноценной легализации органического производства. URL: latifundist.com/interview/298-evgenij-milovanov-budushchij-zakon--pervyj-shag-k-polnotsennoj-legalizatsii-organicheskogo-proizvodstva
19. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства і сільських територій України на 2015–2020 роки. URL: minagro.gov.ua/themes/garland/pdf/8.2%20Change%20UKR.pdf
20. Тарас Кутовий обговорив стратегію реформ "3+5" з експертами РПР. URL: minagro.gov.ua/node/21417
21. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
22. Постанова КМУ від 08.09.2016 № 609 "Про внесення змін до Порядку використання кош-тів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарст-вам". URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249310771
23. Rural Development Programmes 2014–2020. URL: ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
24. Climate Smart Agriculture. URL: www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
25. Stolze M., Sanders J., Kasperczyk N., Madsen G., Meredith S. CAP 2014–2020 Organic Farming and the Prospects for Stimulating Public Goods. April 2016. IFOAM, Brussels. 40 p.