НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Економіка сільського господарства


БОРОДІНА Олена Миколаївна1, ПРОКОПА Ігор Васильович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Село і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:132-147


АНОТАЦІЯ ▼

З позицій соціоекономіки оцінено процеси, які відбувалися в сільській місцевості та аграрному секторі економіки після набуття Україною політичної незалежності. Розкрито суперечливий характер аграрних трансформацій, соціальні наслідки реформ, проблеми, що нагромадились на пройденому етапі та потребують вирішення. Показано, що сьогодні вітчизняне село залишається ареною реформування суспільних відносин у трьох сферах: аграрній, суспільних послуг та місцевого самоврядування і що його майбутнє визначальною мірою залежатиме від того, наскільки повно в процесі реформ буде забезпечено реалізацію інтересів сільського соціуму та суспільства загалом.

Ключові слова: аграрна політика, аграрні трансформації, дуальна структура сільського господарства, зайнятість сільського населення, сільська інфраструктура, сільський розвиток, реформа самоврядування


Стаття українською мовою (cтор. 132 - 147) ЗавантажитиЗавантажень : 391

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼