НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:9-23


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 9 - 23) ЗавантажитиЗавантажень : 362

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Ильенков Э.В. Что такое личность [Електронний ресурс] / Э.В. Ильенков. – Доступний з : http://www.bellabs.ru/Books/Person/Um-2.html
2. Гриценко А. Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание / А. Гриценко. – Saarbrucken/Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – С. 51–53, 110–115.
3. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць. – К. : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 864 с.
4. Гринберг Р.С. Индивидуум & государство: экономическая дилемма / Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн. – М. : Весь мир, 2013. – 480 с.
5. Маркс К. Капитал. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – 2-е изд. – Т. 23. – М., 1960. – С. 113–114.
6. Молчанов К.В. Системное понимание экономического суверенитета в современной политической экономии / К.В. Молчанов // Экономический суверенитет и суверенная эконо-мика. – М. : МАКС Пресс, 2009. – С. 159.
7. Жаліло Я.А. Економічні засади державного суверенітету в глобалізованому світі / Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка // Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХ сто-ліття. – К. : НІСД, 2011.
8. Зверяков М.І. Про зміну моделі економічного розвитку / М.І. Зверяков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 44.
9. Гриценко А. Інверсійна економіка: закономірності та політика / А. Гриценко // Урядовий кур'єр. – 1994. – 12 листопада. – №175.
10. Фонд сприяння захисту здоров'я і соціальної справедливості імені Андрія Рилькова [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://rylkov-fond.org/blog/novosti/confa/
11. Прекаризация [Електронний ресурс]. – Доступний з : https://ru.wikipedia.org/wiki/Прекаризация
12. Прекариат [Електронний ресурс]. – Доступний з : [http://znajkino.ru/chto_takoe_prekariat.htm
13. Инклюзивное образование [Електронний ресурс]. – Доступний з : https://ru.wikipedia.org/ wiki/Инклюзивное_образование
14. Научно-исследовательский центр содействия международному развитию [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.rcicd.org/glossary/inclusive-development/
15. Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. – М. : "Весь Мир", 2009.
16. Газета russian.people [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://russian.people.com.cn/ 31518/7346801.html
17. Бирюков А. Инклюзивное развитие в контексте глобальных революцій/ А. Бирюков // Экономические стратегии. – 2011. – №12. – С. 80–81.
18. Гриценко А. Маніфест ліберально-соціалістичного руху / А. Гриценко // Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – 11 березня.