НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/1

Методи і моделі прогнозування


КУЗЬМЕНКО О. В.1, КАЩА М. О.2

1Сумський державний університет
2Сумський державний університет

Моделювання діагностики банкрутства суб'єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу

Ekon. prognozuvannâ 2017; 1:146-157https://doi.org/10.15407/eip2017.01.146


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація підходу до діагностики банкрутства суб'єктів страхового ринку. Проаналізовано ознаковий простір оцінювання банкрутства суб'єктів страхового ринку України з метою проведення його діагностики. На основі методу Ірвіна визначено аномальні рівні часових рядів як індикатори передчасної діагностики банкрутства. За допомогою рядів Фур'є проведено декомпозицію системоутворюючих складових даних індикаторів та фільтрацію сезонної компоненти, розраховані короткострокові прогнози та математично описано трендова та коливальна компоненти. Вироблено практичні рекомендації щодо прийняття тактичних і стратегічних рішень на різних рівнях управління діяльності суб'єктів страхового ринку, що дозволяють своєчасно адаптуватись до можливих негативних зовнішніх змін.

Ключові слова: моделювання, страховий ринок, діагностика банкрутства, прогнозування, метод Ірвіна, гармонійний аналіз, декомпозиційний аналіз


Стаття українською мовою (cтор. 146 - 157) ЗавантажитиЗавантажень : 438

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼