НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЮХИМЕЦЬ Роман Сергійович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Особливості запровадження тарифної моделі 'вхід-вихід' на ринку природного газу України

Ekon. prognozuvannâ 2017; 1:128-145https://doi.org/10.15407/eip2017.01.128


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 128 - 145) ЗавантажитиЗавантажень : 412

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Третій Енергетичний Пакет. Official Journal of the European Union. URL: www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Europe/Third-energy-package/
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 510 "Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України". Офіційний вісник України. 2014. № 82. C. 28.
3. Директива 2003/55/ЄС "Про спільні правила для внутрішнього ринку приро-дного газу". Інформаційний бюлетень НКРЕ. 2005. № 3. C. 45.
4. Регламент 1775/2005 "Про умови доступу до систем транспортування приро-дного газу". Official Journal of the European Union. URL: www.energy-community.org/pls/portal/docs/36280.PDF
5. DNV Kema&Cowi: Study on Entry-Exit Regimesin Gas. Part B: Entry-Exit Market Area Integration. URL: ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201307-entry-exit-regimes-in-gas-partb.pdf
6. Захманн Г., Рустер С. Удосконалення регулювання газотранспортної системи України шляхом впровадження правил Енергетичного Співтовариства – спе-ціально розроблена пропозиція. Презентація. Берлін/Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. С. 21.
7. Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни політики субсидіювання на ринку природного газу України. Економіка промисловості. 2014. № 3. С. 25–42.
8. Судове рішення Європейського Суду European Commission v Slovak Republic (CaseC-264/09). URL: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-264/09
9. Левицька І.О. Енергоефективність тарифоутворення енергопостачальних компаній. Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". 2012. Вип. 9 (33). Ч. 4. С. 222–232.
10. Методологія застосування моделі RIIO. URL: www.ofgem.gov.uk/network-regulation-riio-model
11. Подолець Р.З. Газовий ринок у контексті геополітичних балансів. Віче. 2009. № 4. С. 8–12.
12. Закон України "Про ринок природного газу". Офіційний вісник України. 2015. № 37. С. 67.
13. Мережевий Кодекс механізмів розподілу пропускної здатності в газотранспортних системах ЄС 984/2013. Official Journal of the European Union. URL: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:273:0005:0017:en:PDF
14. Європейська мережа операторів газотранспортних систем ENTSO-G Transparency Platform. URL: www.gas-roads.eu/point
15. Постанова НКРЕКП № 3158 "Про встановлення тарифів для ПАТ "Укртран-сгаз" на послуги транспортування природного газу транскордонними газоп-роводами для точок входу і точок виходу". URL: www.nerc.gov.ua/?id=18635