НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/1

Економіка сільського господарства


БАБИЧ М. М.1

1Миколаївський національний аграрний університет

Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі

Ekon. prognozuvannâ 2017; 1:108-127https://doi.org/10.15407/eip2017.01.108


АНОТАЦІЯ ▼

Проведено оцінку сучасного рівня забезпечення продовольчої безпеки України у світовому вимірі за такими індикаторами ФАО, як: наявність продовольства (середня дієтична достатність енергопостачання, середня вартість виробництва продуктів харчування, частка дієтичного енергопостачання від хлібних злаків, коренеплодів та бульбоплодів, середня забезпеченість білками та середня забезпеченість білками тваринного походження); доступ до продовольства (питома вага доріг з твердим покриттям у загальній кількості доріг, щільність залізничних шляхів, валовий внутрішній продукт на душу населення, внутрішні індекси цін на продукти харчування, поширення недоїдання, глибина дефіциту продовольства); стабільність продовольчої системи (коефіцієнт залежності від імпорту хлібних злаків, питома вага ріллі з іригаційним обладнанням, вартість імпорту продовольства понад загальну кількість експорту товару, мінливість індексу рівня внутрішніх цін на продовольство, мінливість показника виробництва продовольства на душу населення, мінливість показника постачання продовольчих запасів на душу населення); використання продовольства та продовольчої системи (доступ до водних джерел та до покращених засобів санітарії). Визначено встановлені тенденції у зміні основних показників України, в тому числі, порівняно з країнами Африки, Латинської Америки і Карибського басейну, Азії, Океанії, розвинених країн та країн, що розвиваються. Сучасний стан продовольчої безпеки в Україні досліджено не за окремими блоками індикаторів , а у їх взаємозв'язку, з урахуванням впливу різних факторів.

Ключові слова: наявність продовольства, доступ до продовольства, стабільність продовольчої системи, використання продовольства, продовольча система, продовольча безпека, Україна, світ


Стаття українською мовою (cтор. 108 - 127) ЗавантажитиЗавантажень : 420

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼