НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/1

Економіка сільського господарства


КРИСАНОВ Дмитро Федосович1, ВАРЧЕНКО О. М.2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2Білоцерківський національний аграрний університет

Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови

Ekon. prognozuvannâ 2017; 1:72-91https://doi.org/10.15407/eip2017.01.072


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 72 - 91) ЗавантажитиЗавантажень : 391

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Крисанов Д.Ф., Удова Л.О. Кластеризація економічної діяльності та обслугову-вання як інструмент сталого розвитку сільських територій. Економіка України. 2009. № 10. С. 69–75.
2. Крисанов Д.Ф. Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу: монографія. НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2016. 368 с. URL: ief.org.ua/docs/mg/275.pdf
3. Бородіна О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження. Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 73–84.
4. Beske P., Land A., Seuring S. Sustainable supply chain management practices and dynamic capabilities in the food industry A criticatal analysis of the literature. In-ternational Journal of Production. 2014. Issue 152. P. 131–143. doi: doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.12.026
5. Aramyan C., Ondersteijn O., Van Kooten O., Lansik A. Quantifying the Agri-Food Supply Chain. Wageningen UR Frontis Series. 2006. Vol. 15. 244 pp.
6. FAO. 2014. Developing sustainable food value chains – Guiding principles. Rome. URL: www.fao.org/3/a-i3953e.pdf
7. Данкевич А.Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 350 с.
8. Gómez I. Miguel, Ricketts Katie D. Food value chain transformations in developing countries: Selected hypotheses on nutritional implications. Food Policy. 2013. Vol. 42. P. 139–150. doi: doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.06.010
9. Буряк Р.І. Менеджмент якості: забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств: монографія. Київ: ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2013. 534 с.
10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" від 22.07.2014 р. № 1602-УІІ. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1602-18
11. Діяльність суб'єктів господарювання за 2015 рік. Київ: Держстат України, 2016. 484 с.
12. Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5–21.
13. Canavari M., Caggiati P., Easter W. Economic Studies on Food, Agriculture and the Environment. New York: Springer Science + Business Media, 2002. 369 p. doi: doi.org/10.1007/978-1-4615-0609-6
14. Chandrasekaranand N., Raghuram G. Agribusiness Supply Chain Management. New York: CRC Press, Boca Raton, FL, 2014. 700 p.
15. Fischerand C., Hartmann M. Agri-Food Chain Relationships. CAB International, Oxford, 2010. 300 p. doi: doi.org/10.1079/9781845936426.0000