НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ОЛЕФІР Володимир Костянтинович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:91-105https://doi.org/10.15407/eip2016.04.091


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 91 - 105) ЗавантажитиЗавантажень : 332

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Статистичний щорічник України : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
2. Мельник Т.М. Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 29–44.
3. Клунко Н. Зарубіжний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі як приклад для України / Н. Клунко // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 24–29.
4. Промисловість України : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
5. Індекси промислової продукції за видами діяльності [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
6. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
7. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2004 році : стат. зб. – Т. 3 / Держстат України. – К., 2005.
8. Україна у цифрах : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
9. Баланси та споживання основних продуктів населенням України : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
10. Тваринництво України : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
11. Рослинництво України : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
12. Рибне господарство України : стат. зб. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
13. Виробництво промислової продукції за видами в Україні : стат. бюл. [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
14. Виробництво та реалізація окремих видів промислової продукції за переліком продукції ЄС для статистики виробництва (PRODCPM) [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
15. Наказ Міністерства економіки України від 18.12.2009 р. № 1426 "Про затвердження Методичних рекомендацій складання прогнозних балансів попиту і пропозиції продовольчих ресурсів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-skladannja-progn-doc11255.html