НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БОРОДІНА Олена Миколаївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:70-80https://doi.org/10.15407/eip2016.04.070


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 70 - 80) ЗавантажитиЗавантажень : 327

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Доклад о мировом развитии 2008: Сельское хозяйство на службе развития [Електронний ресурс] / Всемирный банк. – Вашингтон, 2008. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2008.pdf
2. Международная оценка сельскохозяйственных знаний, науки и технологии на цели развития (МОСНТР). Резюме Глобальной оценки для директивных органов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unep.org/dewa/agassessment/docs/Global_SDM_270608_Russian.pdf
3. Бородіна О.М. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України / [Бородіна О.М., Геєць В.М., Юрчишин В.В., Прокопа І.В.] // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14.
4. Stark David. Das Alte im Neuen // Transit. – 1995. – No 9. – P. 65–77.
5. Вітчизняний АПК повністю забезпечив продовольчу безпеку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/19736
6. Goodwin M. The governance of rural areas: some emerging research issues and agendas // Journal of Rural Studies. – 1998. – Vol. 14(1). – P. 5–12. doi: https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00043-0
7. Ploeg J. D. van der, Renting, H., Brunori, G., Knickel, K., Mannion, J., Marsden, T., de Roest, K., Sevilla-Guzman, E., Ventura, F. Rural development: from practices and policies towards theory // Sociologia Ruralis. – 2000. – Vol. 40(4). – P. 391–408. doi: https://doi.org/10.1111/1467-9523.00156
8. EU Commission (2003). Ex-post Evaluation of the Community Initiative LEADER II [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader2/full1.pdf (дата звернення 19.01.2010).
9. De Janvry A., Sadoulet E. Toward a territorial approach to rural development // eJADE. – 2007. – Vol. 4(1). – Р. 66–98.
10. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [Бородіна О.М., Геєць В.М., Гуторов А.О. та ін.] ; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56с.