НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШОВКУН Інна Анатоліївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал?

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:48-69https://doi.org/10.15407/eip2016.04.048


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 48 - 69) ЗавантажитиЗавантажень : 439

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Модернізація українського промислового сектора у контексті ренесансу промисловості ЄС // Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості. – К., 2016. – 184 с.
2. Ляшенко В.І. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або "крах проекту"? / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті ; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – К., 2015. – 196 с.
3. План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/document/249113344/R0418-00.doc
4. Krugman Paul R. Deindustrialization, Reindustrialization, and the Real Exchange Rate // NBER Working Paper. – May 1988. – No. 2586. doi: https://doi.org/10.3386/w2586
5. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес. ; пер. с англ. – М. : Изд-во "Дело" АНХ, 2011. – 232 с.
6. Ventura Jaume, Voth Hans-Joachim. Debt into growth: how sovereign debt accelerated the first industrial revolution // NBER Working Paper. – June 2015. – No 21280. doi: https://doi.org/10.3386/w21280
7. Aizenman Joshua, Sushko Vladyslav. Capital flow types, external financing needs, and industrial growth: 99 countries, 1991–2007 // NBER Working Paper. – July 2011. – No. 17228. doi: https://doi.org/10.3386/w17228
8. Jaremski Matthew S. National banking's role in U.S. industrialization, 1850–1900 [Електронний ресурс] // NBER Working Paper. – February 2013. – No. 18789. – Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w18789
9. Голанд Ю.М. Опыт индустриализации при нэпе и его использование в современных условиях / Ю.М. Голанд // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. – С. 109–135.
10. Крючкова І.В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991-2015 рр. / І.В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 23–38. doi: https://doi.org/10.15407/eip2016.01.023
11. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 544 с.
12. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В.В. Зимовець ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2010. – С. 234–249.
13. Зимовець В.В. Нагромадження капіталу реального сектора та економічна політика держави / В.В. Зимовець // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2013. – С. 39–46.
14. Богдан Т. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України / Т. Богдан, І. Богдан // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10. – С. 20–27.
15. Даниленко А.І. Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки / Даниленко А.І., Зимовець В.В., Шелудько Н.М. // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 4. – С. 7–28.
16. Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення : монографія /за ред. А.І.Даниленка ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 520 с.
17. Саліхова О.Б. Іноземні технології як детермінанта інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 2(35). – С. 93–105.
18. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 7–22. doi: https://doi.org/10.15407/eip2016.01.007
19. Gross fixed capital formation (% of GDP). World Development Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS
20. The least developed countries report 2015 / UNCTAD/LDC/2015. doi: https://doi.org/10.18356/8b32c89b-en
21. Casini Paolo, Neil Kay, Pantea Smaranda. EU Structural Change 2015 / Konstantin Pashev (ed) ; European Commission. – 115 р.
22. Бюджет України 2015 / Міністерство фінансів України. – К., 2016. – 308 с.
23. Gross savings (% of GDP). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?view=chart
24. Competitive Industrial Performance Report 2012/2013 [Електронний ресурс] / UNIDO. – Режим доступу : www.unido.org
25. Industrial Development Report 2016 [Електронний ресурс] / UNIDO. – Режим доступу : www.unido.org
26. Соціально-економічний розвиток України за січень–серпень 2016 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2016. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/so_ek_r_u/soekru_u/arh_soekru_16.htm
27. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка / Л.М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 11–21.
28. "Деньги надо хранить в банках": Холодницкий показал, как одиозный судья Чаус оригинально хранил "доходы" [Електронний ресурс] // УНИАН. – 2016. – 10 августа. – Режим доступу : http://www.unian.net/society/
29. Сколько в Украине долларов [Електронний ресурс] // Финансовый портал "Минфин". – 2016. – 21 октября. – Режим доступу : minfin.com.ua
30. Легенди декларацій. Хто приголомшив Україну своїми статками [Електронний ресурс] // УНІАН. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2016/10/31/609596/
31. У народных депутатов около 9,2 млрд грн, из которых 6,7 млрд – наличные, – Герус [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://censor.net.ua/news/412887/u_narodnyh_deputatov_okolo_92_mlrd_grn_iz_kotoryh_67_mlrd_nalichnye_gerus
32. ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
33. Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні / С.С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 3. – С. 21–41.
34. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
35. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
36. Тенденції тіньової економіки в Україні І квартал 2016 року [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=RozvitokRealnogoSektoraEkonomiki
37. Кораблін C. Офшорне виснаження [Електронний ресурс] / Сергій Кораблін // Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – 13 травня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/ofshorne-visnazhennya-_.html
38. Микола Янковський стає на Заході символом української корупції [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – 16 липня. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/LAW/
39. Процентні ставки за новими кредитами нефінансовим корпораціям за цільовим спрямуванням у розрізі валют [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : https://bank.gov.ua
40. Long-term interest rates. doi: https://doi.org/10.1787/factbook-2015-36-en
41. Short-term interest rates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://data.oecd.org/inte-rest/short-term-interest-rates.htm#indicator-chart
42. Литвин В.В. Оцінка складових національних заощаджень України: формалізація підходів та визначення тенденцій / В.В. Литвин // Економічний часопис ХХІ. – 2014. – № 5–6. – С. 52–55.
43. Милашко О.Г. Комплексний статистичний аналіз національних заощаджень України / О.Г. Милашко, А.В. Піскун // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 15, част. 4. – С. 161–164.