НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БОГДАН Тетяна Петрівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Бюджетно-податкове коригування України в європейському контексті (англ. мовою)

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:7-24https://doi.org/10.15407/eip2016.04.007


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядаються причини боргової кризи у ЄС і проблеми фіскальних консолідацій, які ведуть до скорочення величини державного боргу, але водночас стримують темпи економічного зростання у країнах ЄС. У загальноєвропейському контексті загострення протиріч боргових економік аналізуються проблеми стійкості державного боргу та ефектів фіскальної консолідації в Україні, гострота яких у нашій країні була підсилена внутрішніми економічними дисбалансами і зовнішньою воєнною агресією. Автором розраховано величину циклічно скоригованого первинного балансу Зведеного бюджету України у 2014–2015 рр., що засвідчує вплив дискреційної фіскальної політики на сукупний попит, очищений від впливу макроекономічних тенденцій на показники доходів і видатків бюджету. Встановлено, що за розміром циклічно скоригованого первинного балансу Зведеного бюджету (6,2% ВВП) у 2015 р. Україна стала "чемпіоном" серед країн з ринками, що формуються, і розвинених країн, які звітують до "Fiscal Monitor" МВФ, а величина фіскального імпульсу в Україні того ж року становила 4,3% ВВП. Автор оцінює набір інструментів фіскальної консолідації, що застосовувалися в Україні, на предмет їх відповідності цілям соціальної справедливості і підтримки темпів економічного зростання у довгостроковому періоді. Автор також класифікує заходи зі збільшення доходів бюджету чи скорочення його видатків як корисні та шкідливі для економічного зростання країни. У статті узагальнено макроекономічні та фінансові фактори, які впливають на величину фіскального мультиплікатора, а також з використанням методичного підходу Н.Батіні та ін. оцінено короткостроковий та середньостроковий фіскальні мультиплікатори в Україні. Розміри мультиплікаторів – 0,4 та 1,3 відповідно – дозволили оцінити економічні ефекти фіскальної консолідації в Україні у 2014–2015 рр. Зокрема, встановлено, що фіскальне стиснення у зазначений період стане причиною зменшення реального ВВП України на 8,9% в цілому упродовж 2014–2018 рр. На основі отриманих кількісних оцінок і якісних висновків запропоновано ряд практичних заходів для відновлення боргової стійкості та мінімізації негативних економічних наслідків фіскальної консолідації.

Ключові слова: фіскальне регулювання, державний борг, циклічно скоригований баланс, фіскальний мультиплікатор


Стаття англійською мовою (cтор. 7 - 24) ЗавантажитиЗавантажень : 370

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼