НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/3

Методи і моделі прогнозування


ЮРИК Ярина Іванівна1, КУЗЬМЕНКО Г. Г.2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2АТ "Аліор банк" (Польща)

Побудова скорингової моделі для оцінки ризикових подій на ринку праці

Ekon. prognozuvannâ 2016; 3:107-118https://doi.org/10.15407/eip2016.03.107


АНОТАЦІЯ ▼

Уперше досліджено можливості побудови скорингової моделі для розв'язання завдань прогнозування, класифікації та діагностики ризику на ринку праці, зокрема безробіття.
Розроблення скорингової моделі здійснювалося за допомогою методу бінарної логістичної регресії з використанням програм R, SPSS та MS Excel.
Результат, який дозволила отримати технологія скорингу, – ранжування зайнятих за "потенціалом" втрати ними роботи та виокремлення у структурі робочої сили контингенту, для якого цей ризик більший.
Використання такого результату створить підґрунтя для вироблення рішень з подолання проблем безробіття не інтуїтивно, а на основі формалізованих критеріїв, безпосередньо пов'язаних з імовірністю настання цього ризику.

Ключові слова: скорингова модель, ризик, ринок праці, безробіття


Стаття українською мовою (cтор. 107 - 118) ЗавантажитиЗавантажень : 625

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼