НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР

Ekon. prognozuvannâ 2016; 3:7-28https://doi.org/10.15407/eip2016.03.007


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 28) ЗавантажитиЗавантажень : 538

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Крючкова І.В. Дисбаланси у розподілі валового наявного доходу як чинник гальмування економічного розвитку // Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – К., 2015. – С. 110–166.
2. National Accounts at a Glance 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=NAAG&lang=en#
3. IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiveness-yearbook/
4. Національні рахунки України : стат. зб. (1991–2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/
5. Деталізовані національні рахунки ОЕСР. Detailed National Accounts OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd-ilibrary.org/economics/data/detailed-national-accounts_na-dna-data-en
6. Гринин Л.Е. Китайская модель и перспективы лидерства Китая в мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.socionauki.ru/journal/files/vg/2012_2/043-061.pdf
7. OECD Dataset: Material resources [Електронний ресурс]. – Режим доступу : stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MATERIAL_RESOURCES
8. Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/
9. Крючкова І.В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 23–40.
10. Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за відповідні роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/
11. The Global Competitiveness Report 2015–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-016/competitiveness-rankings/
12. Миллиард в квадрате [Електронний ресурс]. – Режим доступу : rg.ru/2012/01/23/kvartiri.html
13. Зовнішній борг України на кінець 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19241238
14. The prices of offshore revisited [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf
15. Національні рахунки України за 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/02/zb_nr2014pdf.zip с.38
16. Тенденції тіньової економіки в Україні: 2015 рік [Електронний ресурс] / Мінекономрозвитку. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/Download?id=404ea78d-bfcd-46c4-aaaf-1d02a3401871
17. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015 : Different Developments [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf