НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР

Ekon. prognozuvannâ 2016; 3:7-28https://doi.org/10.15407/eip2016.03.007


АНОТАЦІЯ ▼

Наведено результати порівняльного аналізу структурних показників економіки України та країн ОЕСР на різних етапах обороту ВВП у консолідованому вигляді та в секторному розрізі. З'ясовуються причини відмінностей макроструктурного дизайну країн, а саме: чинники формування валового наявного доходу інституційних секторів економіки, їх внески у валове заощадження та валове нагромадження основного капіталу, а також оцінюються перспективи макроструктурної конвергенції України щодо параметрів найбільш інституційно розвинених країн ЄС.

Ключові слова: макроструктурний дизайн економіки, валовий наявний дохід, валове заощадження, валове нагромадження основного капіталу, сектор загального державного управління, нефінансові корпорації, сектор домашніх господарств, доходи від власності, офшоризація ек


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 28) ЗавантажитиЗавантажень : 467

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼