НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Економіка сільського господарства


МОЛДАВАН Любов Василівна

Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:145-156https://doi.org/10.15407/eip2016.02.145


АНОТАЦІЯ ▼

На основі аналізу земельних реформ, які відбулися у світовій практиці упро-довж останнього століття, доведено, що земельні відносини в аграрному сек-торі базуються на двох підвалинах – особливостях сільськогосподарських угідь – нічим незамінного базового природного ресурсу виробництва продовольства, та визнаній зарубіжною науковою і міжнародною спільнотою концепції бага-тофункціонального призначення сільського господарства, що у сукупності обумовлює необхідність специфічних підходів до розподілу і використання сільськогосподарських земель.
Розкривається зарубіжна практика законодавчої регламентації економіко-соціоекологічних аспектів формування земельних відносин, аналізуються провали у проведенні вітчизняної земельної реформи, наслідки незавершенос¬ті унормування правил обігу і використання земель сільськогосподарського приз-начення та шляхи їх усунення.

Ключові слова: земельна реформа, стратегічні цілі, специфіка угідь, багатофункціональність сільського господарства, моделі землекористування, деградація ґрунтів, обіг сільськогосподарських земель, соціоекологічна орієнтація земельного ринку


Стаття англійською мовою (cтор. 145 - 156) ЗавантажитиЗавантажень : 280

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼