НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЛІР Віктор Еріхович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Енергонезалежність України: досягнення та перспективи

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:107-128https://doi.org/10.15407/eip2016.02.107


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 107 - 128) ЗавантажитиЗавантажень : 293

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / за заг. ред. А.К. Шид-ловського, М.П. Ковалка. – Тт. I–V. – К. : Українські енциклопедичні знання, 2001.
2. Стратегия структурной перестройки промышленности / ред.: А.Н. Алымов. – К. : Ин-т экономики НАН Украины, 2001. – 194 с.
3. Амоша А.И. Угольная промышленность Украины: проблемы решения / А.И. Амоша, Б.М. Биренберг. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 95 с.
4. Суходоля О.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України / О.М. Суходоля // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №2. – С.129–140.
5. Бараннік В.О. Енергоємність ВВП держави: історичні паралелі та уроки для України / В.О. Бараннік // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1(34). – С. 113––119.
6. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : праці IІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21–22 жовтня 2010 р. / за заг. ред. Письменного Є.М., Караєвої Н.В. ? Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2010. ? 406 с.
7. Енергетичні ресурси та потоки / за заг. ред. А.К. Шидловського. – К. : Вид-во "Українські енциклопедичні знання" ; Вид-во ТОВ "Дреднаут", 2003. – С.152.
8. The Global Competitiveness Report 2013–2014 [Електронний ресурс] / World Economic Forum 2014. – Доступний з : https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
9. World Competitiveness Yearbook [Електронний ресурс] / IMD. – 2011. – Доступний з : http:// www.imd.ch/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-2011-Results.cfm
10. Energy Policies of IEA Countries – Hungary 2006 Review; Energy Policies of IEA Countries – Belgium 2005 Review; Slovak Republic – Energy Policy Review 2005; Energy Policies of IEA Countries – Greece 2006 Review [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.iea.org
11. Україна: огляд енергетичної політики – 2006 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http:// www.iea.org
12. Рейтинг енергоефективності областей України [Електронний ресурс] // Ukrainian Energy Index. – 2013. – 104 с. – Доступний з : http://energy-index.scm.com.ua/media/report/pdf/UEI_13_3.pdf
13. У Кабміні розповіли, коли Україна стане енергетично незалежною [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://24tv.ua/u_kabmini_rozpovili_koli_ukrayina_stane_energetichno_nezalezhnoyu_ n687815