НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Методи і моделі прогнозування


ДЯЧУК Олександр Анатолійович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Внесок України до нової Глобальної кліматичної угоди

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:129-141https://doi.org/10.15407/eip2016.01.129


АНОТАЦІЯ ▼

Показано, що участь України в новій глобальній кліматичній угоді (Паризькій угоді) несе для України великі потенційні можливості. Вони можуть бути ви-користані для модернізації економіки і підвищення добробуту населення, а також сприятимуть запровадженню стратегії низьковуглецевого розвитку України. Обґрунтовано, що цілі, визначені в Очікуваному національно-визначе-ному внеску (ОНВВ) України до нової глобальної кліматичної угоди, є недостат-ньо амбітними, хоча, можливо, наразі й справедливими. Адже, маючи значний потенціал для скорочення викидів парникових газів, Україна може досягти ви-значених ОНВВ цілей з мінімальними зусиллями. Тому цілі мають бути обов'яз-ково переглянуті до 2021 р. або раніше, коли Паризька угода набуде чинності. Недостатня обґрунтованість зобов'язань може стати перепоною для залу-чення надзвичайно необхідних інвестицій у проекти з реалізації політики низь-ковуглецевого розвитку України.

Ключові слова: зміна клімату, нова глобальна кліматична угода, Па¬ризька угода, очікувані національно-визначені внески, низьковуглецевий розвиток, викиди парникових газів, декаплінг, прогнозування, модель TIMES-Україна


Стаття українською мовою (cтор. 129 - 141) ЗавантажитиЗавантажень : 337

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼