НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Економіка сільського господарства


ШУБРАВСЬКА Олена Василівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Структурна корекція сільськогосподарського виробництва як чинник його ефективного зростання

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:71-82https://doi.org/10.15407/eip2016.01.071


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 71 - 82) ЗавантажитиЗавантажень : 396

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Саблук П.Т. Реформи в АПК: темпи незадовільні / П.Т.Саблук. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/reformi-v-apk-tempi-nezadovilni/
2. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2014 р. Статистичний бюлетень. – К. : Держстат України, 2015. – 108 с.
3. FAO Food Price Index. URL: http://www.fao.org/worldfood-situation/foodpricesindex/en/
4. Пасхавер Б.Й. Агросфера: тенденції і перспективи розвитку // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 9–10.
5. Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання // Економіка АПК. – № 5. – 2015. – С. 2–11.
6. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/0623_dop-b3314.pdf
7. Король О. Огляд стану ґрунтів України та їх родючості. URL: http://infoindustria.com.ua/plodorodie-pochv-sevooborotyi-struktura-zemelnyih-ugodiy/
8. Agriculture development and food security. Report of the UN Secretary-General. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/477/62/PDF/N10477 62.pdf?OpenElement
9. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. – С. 93.
10. Минагропрод Украины намерен создать агентство для поддержки малых сельхозпроизводителей. URL: http://www.apk-inform.com/ru/news/1049877
11. Іващенко О. Про клімат і макарони // Дзеркало тижня. – 2015. – 2 жовтня. – №№ 36–37.
12. О. Павленко: Дорожня карта реформ АПК. URL: http://agroconf.org/content/o-pavlenko-dorozhnya-karta-reform-apk
13. Закон України "Про кредитні спілки". URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
14. Назаренко М. Кредитні спілки: Чи є шанс на виживання аграріїв?. URL: http://socportal.info/2015/04/21/kreditni-spilki-chi-ye-shans-na-vizhivannya-agrariyiv.html
15. The State of Food and Agriculture. Innovation in family farming. URL: http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf
16. Импорт семян в Украину достиг 70% от общего количества посевного материала – експерт. URL: http://economics.unian.net/rus/news/155626-import-semyan-v-ukrainu-dostig-70-ot-obschego-kolichestva-posevnogo-materiala-ekspert.html
17. Молдаван Л.В., Шубравська О.В. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації // Економіка України. – № 4. – 2015. – С. 78–87.