НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Економіка сільського господарства


ШУБРАВСЬКА Олена Василівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Структурна корекція сільськогосподарського виробництва як чинник його ефективного зростання

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:71-82https://doi.org/10.15407/eip2016.01.071


АНОТАЦІЯ ▼

Оцінено масштаби наявних фінансових, матеріально-технічних ресурсів сіль-госпвиробництва, стан його екологічної складової та соціальної сфери села з позиції їхньої достатності для забезпечення ефективного зростання галузі. На основі аналізу сучасної структури сільгоспвиробництва України виділено ряд напрямів, найбільш актуальних з огляду на необхідність стимулювання там структурно-трансформаційних процесів. Розроблено пропозиції щодо прискорення реалізації структурних трансформацій у галузі та запропоновано показники оцінювання отриманих результатів за виділеними напрямами.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, структурні зміни, ефективне зростання


Стаття українською мовою (cтор. 71 - 82) ЗавантажитиЗавантажень : 396

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼