НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр.

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:23-40https://doi.org/10.15407/eip2016.01.023


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 23 - 40) ЗавантажитиЗавантажень : 658

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Індекси споживчих цін : стат. зб. / Держстат України. – К., 2008. URL: www.ukrstat.gov.ua/
2. Показники валютного ринку. Статистика / Національний банк України, офіційне Інтернет-представництво. URL: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080
3. Національні рахунки України : стат. зб. / Держслужба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
4. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В.Крючкова. – К. : Наукова думка, 2004. – 317 с. – С. 187.
5. Міжгалузевий баланс України : стат. зб. (за відповідні роки) / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
6. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі і мережі громадського харчування / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
7. Народне господарство Української РСР у 1990 р. – К. : Техніка, 1991. – С. 324.
8. Про розвиток підприємництва в Україні. Доповідь з окремих питань соціального і економічного становища України / Держстат України. – С. 172. URL: www.ukrstat.gov.ua/
9. Промисловість України : стат. зб. / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
10. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) // Зовнішньоекономічна діяльність / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
11. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за відповідні роки / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
12. Статистичні дані / ОЕСР. URL: data.oecd.org/
13. Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у відповідному році (кварталі) / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
14. Випуск товарів та послуг за 2000–2012 рр. / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
15. Дані ДССУ. Економічна статистика / Промисловість. Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2001–2011 роки // Економічна діяльність / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
16. Бюлетень НБУ. URL: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127>
17. Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у 2008 році / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
18. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в економіці України // Зовнішньоекономічна діяльність / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
19. Недошивин А.С. Применение субъектами экономической деятельности трансфертного ценообразования и использование офшорных компаний с целью уклонения от уплаты налоговых, неналоговых и таможенных платежей (доклад на парламентских слушаниях). URL: sysanalys.ru/publikacii/deofshorizacia/142-deofshorizaciaparlamentskie.html
20. Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
21. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у відповідні роки / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
22. Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2015 роки / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
23. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за відповідні роки / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
24. "Квартальні національні рахунки за інституційними секторами" по сумі І–ІV кварталів 2015 р.). URL: www.ukrstat.gov.ua/