НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЛЕБЕДА Тетяна Борисівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:96-106https://doi.org/10.15407/eip2015.04.096


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 96 - 106) ЗавантажитиЗавантажень : 349

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Національні рахунки освіти в Україні у 2012 р. [Електронний ресурс] / сайт Державної служби статистики України. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua/
2. Human development report 2013 [Електронний ресурс] / сайт ООН. – Доступний з : hdr.undp.org/en/2013-report
3. Human development report 2014 [Електронний ресурс] / сайт ООН. – Доступний з : hdr.undp.org/en/2014-report/download
4. Проект Концепції розвитку освіти в Україні на період 2015-2025 років / офіц.Інтернет-представництво Президента України. ? Доступний з : www.president.gov.ua
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс]. ? Доступний з : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011