НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БУРЛАЙ Тетяна Вікторівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Політика соціальної якості в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:81-95https://doi.org/10.15407/eip2015.04.081


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 81 - 95) ЗавантажитиЗавантажень : 375

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Каргалова М.В. Социальное измерение европейской интеграции / М.В. Каргалова, Е.Н. Егорова. – М. : Изд-во "Аксиом", 2010. – 288 с.
2. Neesham C., Tache I. Is there an East-European social model? // International Journal of Social Economics. – 2010. – Vol. 37(5), No. 4. – Pр. 344–360.
3. The European Social Model [Електронний ресурс] / European Trade Union Confederation. – July 2006. – Доступний з : www.etuc.org/european-social-model
4. Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model / еd. by S. Golinowska; P. Hengstenberg; M. Zukowski. – Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. – 427 p.
5. Beck W., van der Maeson J., Thomese F., Walkers A. Social Quality: a Vision for Europe. – Hague, Netherland: Kluwer Law International, 2001. – 379 р.
6. Кадомцева С.В. Трансформация модели социального государства и система высшего профессионального образования / С.В. Кадомцева // Социальная политика и социальное партнерство. – 2013. – №3. – С. 45–53.
7. Mlachila M., TapsobaR., Tapsoba S. A Quest for Quality // Finance & Development. – June 2015.– Vol. 52, No. 2. – Рр. 14–17.
8. Григорьева Н.С. Социальная политика в России и в мире: востребованность социального качества / Н.С. Григорьева // Мир перемен. – 2008. – № 1. – С. 82–95.
9. Van der Maesen L., Walker A. The Development of Social Quality between 1994 and 2014 // Working Paper Series of IASQ. – Jan. 2014. – No 13. – 33 p.
10. Wallace C., Abbott P. From Quality of Life to Social Quality: Relevance for Work and Care in Europe // Calitatea Vietii Revista de Politici Sociale. – 2007. – Vol. 18, No. 1–2. – Pр. 109–123.
11. Губайдуллина Н.К. Европейская теория социального качества и теория качества жизни / Н.К. Губайдуллина // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – № 1. – С. 144–148.
12. Some Basic Assumptions on the Social Quality Theory [Електронний ресурс] / International Association on Social Quality. – 2015. – Доступний з : www.socialquality.org/theory/
13.Van der Maesen L., Walker A.Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network // European Journal of Social Quality. – 2005. – Vol. 5, Is. 1–2.– Pр. 8–24. doi: doi.org/10.3167/146179105780337431
14. Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо : нац. доповідь / [Лібанова Е.М., Балакірєва О.М., Єрмолаєв А.В. та ін.] ; ПРООН в Україні. – К., 2013. – 112 с.
15. Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / [Балакірєва О.М., Голо-венько В.А., Левін Р.Я. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2009. – 320 с.
16. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : монографія / за заг. ред. акад. НАН України, проф. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 311 с.