НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШІРІНЯН Л. В.1

1Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Фінансове забезпечення превентивних заходів у страхуванні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:69-80https://doi.org/10.15407/eip2015.04.069


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядається необхідність превентивних (запобіжних) заходів у страхуванні для зменшення ступеня ризикованості об'єкта страхування, попередження або зниження негативного впливу можливих страхових випадків на учасників страхового ринку. Оскільки такі інструменти для виконання превентивної функції, як платежі у фонди цільового призначення і резерви попереджувальних заходів, цільові надходження з державного бюджету, державні дотації та цільова допомога, на страховому ринку України не використовуються, ця проблема потребує розв'язання. У роботі запропоновано фінансове забезпечення запобіжних заходів за допомогою накопичувального фонду на принципах державно-приватного партнерства. Розрахунок щорічних внесків до такого державно-приватного фонду попереджувальних заходів дає значення близько 160 мільйонів гривень на рік. Запропоновано також, щоб кожний страховик створював резерв превентивних заходів або відраховував кошти у фонд страхових гарантій і превентивних заходів, що створюється на рівні об'єднань страховиків з метою запобігання страховим випадкам і гарантування повернення внесків вкладникам страхових компаній, які стали банкрутами.

Ключові слова: запобіжні заходи, фінансове забезпечення, державно-приватний фонд, прогнозування руху грошових коштів, чинники впливу на учасників ринку


Стаття українською мовою (cтор. 69 - 80) ЗавантажитиЗавантажень : 357

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼