НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


КОРНІВСЬКА Валерія Олегівна 1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Ризики впровадження сек'юритизації активів в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:43-58https://doi.org/10.15407/eip2015.04.043


АНОТАЦІЯ ▼

Представлено результати дослідження заходів з упорядкування сек'юритиза¬ції активів у європейській системі фінансово-інституційних координат та її спрямування на посткризове відновлення, продемонстровано суперечності цих процесів як у контексті актуального впливу на операційну активність банківських установ, так і в аспекті фундаментальних трансформацій системи фінансового посередництва, що викликані механізмами сек'юритизації. Обґрунтовано висновки щодо, з одного боку, неготовності фінансово-інституційного середовища України до активного використання механізмів сек'юритизації активів, а з іншого – її явної недоцільності в контексті формування основ посткризового розвитку як з формальних причин, так і з причин глибинного фунда¬ментального характеру.

Ключові слова: сек'юритизація, єврозона, суперечності, ризики, український фінансово-інституційний простір


Стаття українською мовою (cтор. 43 - 58) ЗавантажитиЗавантажень : 370

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼