НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БЕРЕСЛАВСЬКА О. І.1

1Національний університет ДПС України

Девальваційні шоки та їх наслідки для економіки України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:29-42https://doi.org/10.15407/eip2015.04.029


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 29 - 42) ЗавантажитиЗавантажень : 399

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Kreuger A.O. Exchange Rate Determination. – Cambridge : Cambridge University Press, 1983.
2. Metzler L. The theory of international trade // A Survey of Contemporary Economics / H.S. Ellis. ed. – Vol. 1.– Philadelphia, Blakiston, 1948. – P. 125–147.
3. Robinson, J. The Foreign Exchanges // Readingsin the Theory of International Trade / H. Ellis, L. Metzler (eds). – Philadelphia, Allen and Unwin, 1947.
4. Крючкова І. Фундаментальні чинники зміцнення реального ефективного обмінного курсу гривні / І. Крючкова // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 16–20.
5. Кораблін С. Велика депресія. Україна / С. Кораблін // Дзеркало тижня. Україна. – 2015. – 21 серпня. – № 30.
6. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.
7. Комков В. Экономические последствия девальвации белорусского рубля / В. Комков // Банкаускі веснік. –2009. – Апрель. – С. 13–17.
8. International Trade Statistics // WTO ; World Development Indicators. – World Bank, 2011.
9. Платіжний баланс у липні 2015 року [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.bank. gov.ua/doccatalog/document?id=91917
10. Dornbusch R. Expectations and Exchange Rate Dynamics // Journal of Political Еconomy. – Dec. 1976. – Vol. 84. – P. 1161–1176.
11. Економіка після Майдану. Девальвація і падіння життєвого рівня населення [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.epravda.com.ua/publications/2015/07/15/550703/
12. Відтік гривневих депозитів з українських банків досяг майже 14%, валютних – наближається до 40% [Електронний ресурс]. – Доступний з : economics.unian.ua/finance/1033586-vidtik-grivnevih-depozitiv-z-ukrajinskih-bankiv-dosyag-mayje-14-valyutnih-nablijaetsya-do-40.html