НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Міжнародна економіка


КВЯТКОВСЬКІ Є. 1, КЖЕНТОВСКА А. 2

1Коледж економіки і соціальних наук Варшавського технологічного університету (Плоцьк, Польща)
2Коледж економіки і соціальних наук Варшавського технологічного університету (Плоцьк, Польща)

Трисекторна структура зайнятості та економічного розвитку: порівняльний аналіз Польщі та України за 1990–2013 рр.

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:145-154https://doi.org/10.15407/eip2015.03.145


АНОТАЦІЯ ▼

На основі теорії трьох секторів економіки зроблено порівняльний аналіз Польщі та України у розвитку промисловості, сільського господарства і сфери послуг та структури зайнятості у цих трьох секторах. Доведено, що тенденції розвитку галузей та зайнятості, сформульовані в теорії трьох секторів, підтверджуються економіками Польщі та України. Частка аграрного сектора у загальній зайнятості знижується в обох країнах, частка сектора послуг зростає, частка промислового сектора стабільна. Разом із тим темпи скорочення частки аграрного сектора вищі у Польщі, ніж в Україні, і протилежна спрямованість для сектора послуг, який показує більш швидкі темпи зростання в Україні. Трисек-торна структура зайнятості в Польщі відрізняється від української. Частка аграрного сектора в загальній зайнятості в Україні значно вища, ніж у Польщі,
в той час як частка промислового сектора значно вища у Польщі, ніж в Україні. Сектор послуг має високу відносну вагомість в Україні, що може бути пов’язано з повільнішими темпами зростання промислового розвитку. В обох країнах продуктивність праці у сільському господарстві нижча ніж у промисловості та секторі послуг. Модернізація економічної структури (зменшення частки сільськогосподарського сектора та збільшення частки сектора послуг) повинна збільшити середню продуктивність праці в економіці.

Ключові слова: промисловість, сільське господарство, сфера послуг, структури зайнятості, продуктивність праці


Стаття англійською мовою (cтор. 145 - 154) ЗавантажитиЗавантажень : 198
Стаття українською мовою (cтор. 145 - 154) ЗавантажитиЗавантажень : 326

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼