НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Методи і моделі прогнозування


ЗАХАРЧЕНКО С. В.1

1Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій (Вінниця)

Детермінанти конкурентоспроможності регіонів України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:135-144https://doi.org/10.15407/eip2015.03.135


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 135 - 144) ЗавантажитиЗавантажень : 254

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Писаренко С. М. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах поглиблення міжнародної інтеграції / Писаренко С.М., Семів С.Р., Федоришин Н.Ю. // Наукові праці. Економічні науки. – 2007. – Т. 72, вип. 59. – Миколаїв : вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 58–63.
2. Регіональні суспільні системи / [Долішній М. І., Злупко С. М., Семів Л. К. та ін.] ; відп. ред. Л. К. Семів. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 496 с.
3. World Competitiveness Yearbook 2012. IMD [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm
4. Пономаренко В.С. Якість життя населення й конкурентоспроможність країн світу / В.С. Пономаренко, В.М. Горбатов // Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 32–62.
5. Портер М. Конкуренция / Майкл Э. Портер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. – 496 с.
6. Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку : навч. посіб. / Мезенцев К. В. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2004. – 83 с.