НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Методи і моделі прогнозування


ЧЕРКАС Н. І.1, АТАМАНЧУК З. А.2

1Львівська комерційна академія
2Львівський інститут економіки і туризму

Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:123-134https://doi.org/10.15407/eip2015.03.123


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 123 - 134) ЗавантажитиЗавантажень : 274

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Clarida R., Galı´, J., Gertler M. Optimal monetary policy in open versus closed economies: anintegrated approach // American Economic Review. – 2001. – № 91(2). – С. 248–252. doi: https://doi.org/10.1257/aer.91.2.248
2. Demetriades, P. O., James, G. Finance and growth in Africa: The broken link // Economics Letters. – 2011. – № 113(3). – С. 263–265. doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.08.007
3. Gries, T., Kraft, M., Meierrieks, D. Linkages between financial deepening, trade openness, and economic development: Causality evidence from sub-Saharan Africa // World Development. – 2009. –
№ 37(12). – С. 1849–1860. doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.05.008
4. Kim, S. Effects of monetary policy shocks on the trade balance in small open European countries // Economics Letters. – 2001. – № 71. – C. 197–203. doi: https://doi.org/10.1016/S0165-1765(01)00364-0
5. Rousseau, P.L., Wachtel, P. What is happening to the impact of financial deepening on economic growth? // Economic Inquiry. – 2011. – № 49(1). – C. 276–288.
6. Дзюблюк О. Монетаристська теорія i реалії грошово-кредитної полiтики в умовах перехідної економіки / О.Дзюблюк // Вісник НБУ. – 1995. – № 5. – С. 13–16.
7. Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України / Ю. Колобов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 3–7.
8. Петрик О. Монетизація як індикатор здоров’я економіки / О. Петрик, В. Оксимець // Вісник НБУ. – 1997. – № 8. – C. 28–29.
9. Шевчук В.О. Монетарні чинники післякризового гальмування інфляції в Україні, 2010–2011 рр. / В.О. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : зб. наук. праць. – Вип. 2 (94) / В.С. Кравців (ред.). – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2012. – С. 7–16.
10. De Paoli B. Monetary policy and welfare in a small open economy // Journal of International Economics. – 2009. – № 77. – С. 11–22. doi: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2008.09.007
11. Ivrendi, M., Guloglu, B.Monetary shocks, exchange rates and trade balances: Evidence from inflation targeting countries // Economic Modelling. – 2010. – № 27. – C. 1144–1155. doi: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.03.005
12. McKinnon, R. I. The order of economic liberalization: Financial control in the transition to a market economy. – The Johns Hopkins University Press, 1993. – 256 c.
13. Мельник О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики / О. М. Мельник // Фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 34–44.
14. International Financial Statistics [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://elibrary-data.imf.org
15. Атаманчук З.А. Особливості монетизації трансформаційних економік: теоретичні та емпіричні аргументи / З.А. Атаманчук // Вісник ЛКА. – Видавництво ЛКА, 2009. – Вип. 32. – С. 33–44.
16. Galı´, J., Monacelli T. Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy // Review of Economic Studies. – 2005. – № 72(3). – С. 707–734. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2005.00349.x
17. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua
18. Черкас Н.І. Вплив обмінного курсу та імпорту на динаміку структури експорту України / Н.І. Черкас // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – C. 128–139.
19. Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік. Схвалено рішенням Ради Національного банку України від 11 вересня 2014 р. № 28 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/
20. Cwik, T., Muller, G.J., Wolters, M.H. Does trade integration alter monetary policy transmission? // Journal of Economic Dynamics & Control. – 2011. – № 35. – C. 545–564.
21. Rousseau, P.L. D'onofrio А.Monetization, Financial Development, and Growth: Time Series Evidence from 22 Countries in Sub-Saharan Africa // World Development. – 2013. – № 51. – C. 132–153. doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.05.016