НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Методи і моделі прогнозування


ЧЕРКАС Н. І.1, АТАМАНЧУК З. А.2

1Львівська комерційна академія
2Львівський інститут економіки і туризму

Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:123-134https://doi.org/10.15407/eip2015.03.123


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях.

Ключові слова: монетарна політика, монетизація ВВП, макроекономічні ефекти, промислове виробництво, обмінний курс


Стаття українською мовою (cтор. 123 - 134) ЗавантажитиЗавантажень : 258

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼