НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЛОГАЦЬКИЙ В. М.1

1Центр Разумкова

Удосконалення методів визначення ставок оподаткування за користування надрами для видобутку природного газу

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:58-70https://doi.org/10.15407/eip2015.03.058


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 58 - 70) ЗавантажитиЗавантажень : 227

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Кодекс України «Про надра»№ 132/94-ВР від 27.07.94 (останні зміни – № 521-VIII від 16.06.15) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80
2. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.10 (останні зміни – № 548-19 від 10.09.15) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Mineral Leasing Act of 1920 as Amended» (re-transcribed 8/9/07) / United States Department of the Interior, Bureau of Land Management. – Washington, D.C. – 145 p.
4. Gentile, Nicole. Federal Oil and Gas Royalty and Revenue Reform. Report of Center for American Progress, dated June 19, 2015. – Washington, D.C. – 9 p.
5. Petroleum Royalty Regulation, 2009. Alberta Regulation 222/2008 with amendments up to and including Alberta Regulation 156/2014/. – Edmonton, Alberta : Alberta Queen’s Printer, 2015. – 86 p.
6. Oil and Gas Royalty Handbook, 2014 / British Columbia Ministry of Finance. – Victoria, B.C. Canada, 2014. – 191 p.
7. Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310) / daszuletzt durch Artikel 4 Absatz 71 des Gesetzes vom 7. (BGBl. I S. 3154). – Bonn-Berlin, August 2013. – 79 p.
8. Міщенко В.С. Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні / В.С. Міщенко // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 84–96.
9. Рикардо Давид. Сочинения / Давид Рикардо. – Т. 1. – М. : Издательство политической литературы, 1955. – 360 с.
10. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу. Затверджено Наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.07.98 № 46 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0475-98
11. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 03.03.15 № 502 «Про встановлення ціни на товарний природний газ власного видобутку для ПАТ «Укргазвидобування» [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.nerc.gov.ua/?id=14774