НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ТЕРЕЩЕНКО Г. М.1

1ДННУ "Академія фінансового управління"

Декапіталізація небанківських фінансових інституцій: чинники та наслідки

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:42-57https://doi.org/10.15407/eip2015.03.042


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 42 - 57) ЗавантажитиЗавантажень : 238

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Операції кредитних спілок : навч. посіб. / Р.Р. Коцовська, У.Я. Грудзевич. – К. : УБС НБУ, 2008. – С. 14–17.
2. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://nfp.gov.ua/
3. Закон України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 № 2908-III [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2908-14/print1436520851805730
4. Панкратова О.М. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні / О.М. Панкратова, О.С. Музалевський // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 34(1077). – С. 103–109.
5. Нацфинуслуг прикрыла 60 страховщиков и инициирует свое расформирование [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://business.vesti-ukr.com/107365-nacfinuslug-prikryla-60-strahovwikov-i-iniciiruet-svoe-rasformirovanie
6. Інвестиційна діяльність страхових компаній України: стратегія та пріоритети [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://forinsurer.com/public/07/01/24/2839