НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Інноваційно-інвестиційна політика


ТКАЧОВА О. А.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Науково-технологічний потенціал розвитку вітчизняної сфери нанотехнологій

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:134-147https://doi.org/10.15407/eip2015.02.134


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 134 - 147) ЗавантажитиЗавантажень : 334

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Ткачова О.А. Нанотехнології як об’єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практики / О.А. Ткачова // Економіка та прогнозування. – 2014. – № 2. – С. 105–124.
2. Митний кодекс України. Розділ IХ, глава 42, стаття 282, п. 1, підп.16 джерело Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.rada.gov.ua
3. Международная украинско-российская научно-техническая программа "Нанофизика и наноэлектроника" [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://nauka.kiev.ua
4. Постанова Президії НАН України № 129 від 05.05.2010 "Про затвердження концепції цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій" на 2010–2014 рр. Головний портал НАН України [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.nas.gov.ua
5. Постанова КМУ № 1231 від 28.10.2009 р. "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010–2014 роки" [Електронний ресурс] / офіц. портал Верховної Ради України. – Доступний з : http://www.rada.gov.ua
6. Розпорядження Президії НАН України № 524 від 20.08.2010 "Про затвердження на 2010 рік переліку наукових проектів державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010–2014 роки" [Електронний ресурс] / Головний портал НАН України. – Доступний з: http://www.nas.gov.ua
7. Аналітична довідка "Стан розвитку науки і техніки, реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій у 2011 році" / Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. – К., 2012. – 70 с.
8. Аналітична довідка "Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік" / Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. – К., 2013. – 217 с.
9. Таланчук П. Становлення й розвиток нанотехнологій у світі і в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку / П. Таланчук, В. Малишев // Університет "Україна". – 2009. – № 10–11. – С. 3–5.
10. Кизим М.О. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України : монографія / М.О. Кизим, І.Ю. Матюшенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. – 392 с.
11. Волинська М. Нанотехнології в Україні: відшукаємо свої ніші? / Волинська М. // Світ. – 2010. – № 45–46 (648–649). – С. 2, 4.
12. Перший український наносупутник, створений у КПІ, вже на орбіті [Електронний ресурс] // Українська правда. – Доступний з : http://life.pravda.com.ua/technology/2014/06/26/173275
13. Офіційний сайт Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.materials.kiev.ua
14. Українські вчені винайшли унікальний сплав, який відновлює стару військову техніку [Електронний ресурс] // Ракурс. – Доступний з : http://ua.racurs.ua/news/35951-ukrayinski-vcheni-vynayshly-unikalnyy-splav-yakyy-vidnovluie-staru-viyskovu-tehniku-video
15. Нанотехнології та наноматеріали: найбільш значущі розробки українських науковців у 2010–2014 рр. Матеріали прес-служби НАН України [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/nanotechnologii_btb.pdf
16. Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія / О.Б. Саліхова ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". – К., 2012. – 621 c.
17. Саліхова О. Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС / О.Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 121–136.