НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


КАЗАКОВА І. В.1

1Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії"

Особливості формування світового та вітчизняного ринків мінеральних добрив

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:104-118https://doi.org/10.15407/eip2015.02.104


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто вплив мінеральних добрив на врожайність сільськогосподарських культур. Проаналізовано дані щодо обсягу та цін на мінеральні добрива за 1961–2014 рр. Досліджено сучасні умови формування світового та наці-онального ринків добрив і визначено основні тенденції їх розвитку та форму-вання цін на продукцію.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, ринок мінеральних добрив, ціни на добрива, ціни на нафту, виробництво й споживання


Стаття українською мовою (cтор. 104 - 118) ЗавантажитиЗавантажень : 322

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼