НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


РИКОВСЬКА О. В.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Нематеріальні ресурси адаптації сільського населення

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:90-103https://doi.org/10.15407/eip2015.02.090


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 90 - 103) ЗавантажитиЗавантажень : 324

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними ви¬біркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. зб. – К. : Держ¬стат України, 2014.
2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2009 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. зб. – К. : Держстат України, 2010.
3. Киризюк С. Адаптаційний потенціал сільських громад: теоретичні основи дослідження / С. Киризюк, О. Риковська // Агросвіт. – 2014. – № 13. – С. 3–7.
4. Аврамова Е.М. Социально-экономическая адаптация: ресурсы и возможности / Е.М. Аврамова, Д.М. Логинов // Общественные науки и современность. – 2002. – № 5. – С. 24–34.
5. 2014 Human Development Report [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/
6. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. зб. – К. : Держстат України, 2013.
7. Постанова КМУ від 29 червня 1999 р. N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" [Електронний ресурс]. – Доступний з : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1159-99-%D0%BF
8. Звіти про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за 2011–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
9. Результаты установочного исследования [Електронний ресурс] / Компания Opinion Software Media. – Доступний з : www.inau.org.ua/analytics_vuq.phtml
10. Динаміка проникнення Інтернету в Україні [Електронний ресурс]. – Доступний з : kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80&page=1&t=5
11. Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування : стат. зб. – К. : Держстат України, 2013.
12. Стан і розвиток зв’язку в Україні за 2013 р. : стат. бюлетень. – К. : Держстат України, 2014.
13. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів : стат. зб. – К. : Держстат України, 2014.
14. Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулмен // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 122–139.
15. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду [Електронний ресурс]. – Доступний з : cba.org.ua/ua/about/about-cba