НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Методи і моделі прогнозування


ЧЕПЕЛЄВ М. Г.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом в обчислюваній моделі загальної рівноваги України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:33-46https://doi.org/10.15407/eip2015.02.033


АНОТАЦІЯ ▼

Представлено економетричні оцінки еластичностей заміщення між працею та капіталом у розрізі 10 видів економічної діяльності за даними 2003–2009 рр. Параметри оцінюються в контексті методології обчислюваних моделей загальної рівноваги, зокрема, на базі виробничих функцій з постійними еластичностями заміщення та з урахуванням умов мінімізації витрат на виробництво продукції.
Отримані оцінки еластичностей заміщення характеризуються відносно невисокими значеннями – на рівні 0,13–0,82. Ці результати ставлять під сумнів доцільність використання певних класів виробничих функцій для моделювання відповідних процесів, зокрема, досить поширених у цьому контексті виробничих функцій Кобба – Дугласа, які мають одиничну еластичність заміщення.

Ключові слова: еластичність заміщення, праця, капітал, обчислювана модель загальної рівноваги, економетрична оцінка, Україна


Стаття англійською мовою (cтор. 33 - 46) ЗавантажитиЗавантажень : 410
Стаття українською мовою (cтор. 33 - 46) ЗавантажитиЗавантажень : 288

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼