НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Методи і моделі прогнозування


НАЗУКОВА Наталія Миколаївна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Теоретичні засади оцінювання податкового навантаження на капітальні інвестиції

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:21-32https://doi.org/10.15407/eip2015.02.021


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 21 - 32) ЗавантажитиЗавантажень : 436

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Вишневський В.П. Оподаткування в емерджентній економіці: теоретичні засади і напрями політики : монографія / В.П. Вишневський. – НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 128 с.
2. Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання : монографія / Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 225 с.
3. Налогообложение : проблемы науки и практики – 2009 : монография / ред. Ю. Б. Иванов. – Х. : ФЛП Либуркина ; ИД "ИНЖЭК", 2009. – 296 с.
4. Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні / А.М. Соколовська // Фінанси України. – 2011. – № 3 . – С. 42–53.
5. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А.І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 375 с.
6. Баліцька В.В. Фіскальна система України : оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств / В.В. Баліцька // Економіка та держава. – 2008 . – № 6 . – С. 13–18.
7. Луніна І. Державні фінанси та інфраструктурні проблеми розвитку економіки / І. Луніна // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 46–56.
8. Короткевич О.В. Заборгованість бюджету перед податкоплатниками : рівень та динаміка / О.В. Короткевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 16. – С. 77–82.
9. Stuart Allen, Geetha Vaidyanathan, Jeffrey Sarbaum. Introducing the Effective Marginal Tax Rate in Introductory Macroeconomics [Електронний ресурс] // Journal of economics and finance education. – Summer 2007. – Vol. 6, N. 1. – Доступний з : www.economics-finance.org/jefe/econ/Allenpaper2.pdf
10. Barro, Robert J., and Chaipat Sahasakul. Measuring the average marginal tax rate from the individual income tax [Електронний ресурс] // Journal of Business. – 1983. – N. 56(4). – Р. 419–452 . doi: doi.org/10.1086/296211
11. Effective Marginal Tax Rates for Low- and Moderate-Income Workers [Електронний ресурс] / Congress of the United States Congressional budget office. – 2012. – Доступний з : www.cbo.gov/sites/default/files/11-15-2012-MarginalTaxRates.pdf
12. Laurence J. Kotlikoff and David Rapson. Does It Pay, at the Margin, to Work and Save? – Measuring Effective Marginal Taxes on Americans’ Labor Supply and Saving, 2006. doi: doi.org/10.3386/w12533
13. M. King, D. Fullerton. The Taxation of Income from Capital: A Comparative Study of the United States, United Kingdom, Sweden, and West Germany. – Chicago : University of Chicago Press, 1984. – 346 p. doi: doi.org/10.7208/chicago/9780226436319.001.0001
14. Аливанова С.В. Маржинальный анализ как эффективный метод выбора управленческих решений / С.В. Аливанова, В.В. Куренная [Електронний ресурс] // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – № 80(06). – Доступний з : cyberleninka.ru/article/n/marzhinalnyy-analiz-kak-effektivnyy-metod-vybora-upravlencheskih-resheniy
15. Devereux M., Griffith R. The Taxation of Discrete Investment Choices [Електронний ресурс] // Working Paper № W98/16. – London : The Institute for Fiscal Studies, 1998. – 57 p. – Доступний з : ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/tenders_grants/tenders/ao-2012-13/annex_8.pdf
16. Project for the European Commission Effective Tax Levels using the Devereux Griffith Methodology, Intermediate Report 2012, ZEW [Електронний ресурс]. – Доступний з : ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/effective_levels_company_taxation_final_en.pdf
17. Irving Fisher. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it (1930) [Електронний ресурс]. – Доступний з : files.libertyfund.org/files/1416/Fisher_0219.pdf
18. Serena Fatica & Thomas Hemmelgarn & Gaetan Nicodeme. The Debt-Equity Bias: consequences and solutions [Електронний ресурс] // Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission Taxation Papers 33. – 2012. – Доступний з : ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_33_en.pdf